Jak działa StoneLess®Zintegrowany system, który pozwala utrzymać wszystko pod kontrolą w czasie rzeczywistym!

  • Home
  • Jak to działa
W fabryce

W zakładzie materiał jest ładowany do silosów i wysłany na budowę.

W zależności od odległości dostawcy materiału i transportu określany jest "minimalny poziom zapełnienia" silosu. Robi się to poprzez telefon komórkowy lub komputer podłączony do sterownika StoneLess przez dowolny protokół transmisji (bez konieczności fizycznego połączenia ze sterownikiem). Ta operacja może być powtórzona z dowolnego punktu geograficznego, niezależnie od położenia geograficznego silosów. Oprócz aktualizacji "minimalnego poziomu zapełnienia", ta sama metoda jest wykorzystywana do przesyłania danych do zarządzania sterownikiem: daty, numeru seryjnego silosu, numeru SIM sterownika, kodu i rodzaju załadowanego materiału, lokalizacji budowy, osoby kontaktowej na budowie i jej numeru telefonu, osoby sprzedawcy i jego telefonu, itd.

Na placu budowy

Silos dostarczony na miejsce budowy i uruchomiony

Gdy ilość materiału wewnątrz silosu osiągnie "minimalny poziom zapełnienia" sterownik StoneLess® uruchamia alarm dźwiękowy i / lub alarm wizualny i - co najważniejsze - automatycznie i samodzielnie wysyła SMS do zaprogramowanych numerów telefonów (maksymalnie 4 numery), z informacją, że "Silos o numerze seryjnym działa na poziomie rezerwowym ".

Komunikat i sygnał dźwiękowy będzie powtarzany z coraz większych odstępach czasu, aż do momentu napełnienia silosu. Jednym z 4 numerów, na które sterownik wysyła komunikaty jest numer zainstalowany u producenta, dzięki temu zna on status silosów i może przy pomocy oprogramowania (dostarczanego wraz ze StoneLess) wydać dyspozycje dostawy.

Sprawdzanie

Z biura pracownicy firmy, w ramach uprawnień, mogą zarządzać i kontrolować wszystkie silosy na placach budowy.

Jest również możliwość kontrolowania floty silosów w każdym czasie i z każdego miejscu za pomocą smartphona lub innego podobnego urządzenia przenośnego. Po zakończeniu pracy na budowie silos wraca do magazynu, a StoneLess® może zostać przeniesiony do innego silosu, dla innego cyklu pracy.